DERGİ HAKKINDA - Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi

DERGİ HAKKINDA

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. PJESS yılda iki defa yayınlanan hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

  • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  
  • Ekonometri 
  • İktisat 
  • İşletme 
  • Muhasebe 
  • Maliye
  • Kamu maliyesi
  • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi
  • Uluslar arası ticaret ve finans
  • Yönetim bilişim sistemleri

ISSN: 2148-8703  (Online)

İndeks / Liste / Veritabanı / Arşiv
Google Scholar 
CiteSeerX
Scilit
Crossref