İLETİŞİM - Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi

İLETİŞİM

Sekreterya

Serhan ÇALHAN  
Çetin KALBURAN
Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi / Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies
Pamukkale Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Kınıklı 20070 Denizli
TÜRKİYE
Tel: +90(258) 2962705
E-posta: pjess@pau.edu.tr

Birincil iletişim için

Selçuk Burak HAŞILOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pamukkale Üniversitesi
Tel: +0090(0) 258 2962705
E-posta: hasiloglu@pau.edu.tr