Pamukkale J Eua Soc Stu: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
EDITÖRE MEKTUP
1.
Türkiye’de İllere Göre Ortalama ve Beklenen Okullaşma Yılı
Mean and Expected Years of Schooling for Provinces in Turkey
M. Ensar Yeşilyurt, Oğuz Karadeniz, Ferda Esin Gülel, Atalay Çağlar, Sinem Güler Uyar
doi: 10.5505/pjess.2016.55706   2016; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (1326 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Tüketici Davranışlarının Analizinde Kuşaklar: Sosyal Medya Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma
Generations in Analysis of Costumer Behaviors: A Study On Social Media Using
Emel Sarıtaş, Süleyman Barutçu
doi: 10.5505/pjess.2016.27146   2016; 3 - 2 | Sayfalar 1 - 15 (1287 kere görüntülendi)

3.
Türkiye’de döviz kuru hedef aşımı
The Exchange Rate Overshooting in TURKEY
Sevcan Güneş, Çağın Karul
doi: 10.5505/pjess.2016.02986   2016; 3 - 1 | Sayfalar 27 - 35 (791 kere görüntülendi)

4.
Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Tercihlerinin İncelenmesi
Investigating of College Students’ Smartphone Preferences
Andım Oben Balce, Pakize Büşra Yardımoğlu
doi: 10.5505/pjess.2016.35119   2016; 3 - 1 | Sayfalar 8 - 26 (720 kere görüntülendi)

5.
Otomobil ve Yoğurt Markalarının Seçiminde Dindarlık Fenomeni'nin Etkisi
The Influence of the Religiosity Phenomenon on the Choice of Cars and Yogurt Brands
Selçuk Burak Haşıloğlu, Emre Çubukçuoğlu
doi: 10.5505/pjess.2016.10820   2016; 3 - 2 | Sayfalar 16 - 30 (386 kere görüntülendi)

6.
Emek ve Sermayenin Vergilendirilmesine Yönelik Uygulamaların Analizi
Analysis of Practices for Taxation of Labor and Capital
İbrahim Organ, Ersin Yavuz
doi: 10.5505/pjess.2017.30502   2017; 4 - 1 | Sayfalar 1 - 17 (360 kere görüntülendi)

7.
Bilişsel ve Duygusal İmaj Unsurlarının Şehir Markası İmajına Etkisi: Muğla İli Örneği
The city’s brand image on the effect of cognitive and emotional elements of the image: sample of Muğla Province
Mehmet Marangoz, Zehra Tayçu
doi: 10.5505/pjess.2017.44227   2017; 4 - 1 | Sayfalar 37 - 56 (227 kere görüntülendi)

8.
Karadeniz ekonomik işbirliği üye ülkelerine ilişkin etkinlik analizi: TOPSIS, ARAS ve MOORA yöntemleriyle bir uygulama
An activity analysis on the black sea economic cooperation member countries: an application with TOPSIS, ARAS and MOORA methods
Ayşe Genç, Tahsin Avcı, Hakan Sevgin
doi: 10.5505/pjess.2017.07269   2017; 4 - 2 | Sayfalar 15 - 40 (192 kere görüntülendi)

9.
Bütçe Açığının, Cari Açık, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
The Effects of the Budget Deficit on Current Account Deficit, Economic Growth and Inflation: Example of Turkey
Ekrem Karayılmazlar, Erdal Berk
doi: 10.5505/pjess.2017.43531   2017; 4 - 1 | Sayfalar 26 - 36 (190 kere görüntülendi)

10.
Sevimlilik Boyutlarının Derecelendirilmesi ve Sevimliliğin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Ambalaj Tasarımı Üzerine Keşifsel Bir Araştırma
Ranking Dimension of Cuteness and The Influence of Cuteness on Purchasing Behaviours: An Exploratory Research on Packaging Desing
Deniz Ünal Adıgüzel, Emel Sarıtaş, Süleyman Barutçu
doi: 10.5505/pjess.2017.03521   2017; 4 - 2 | Sayfalar 41 - 53 (186 kere görüntülendi)

11.
Katılım Bankalarının Performanslarının AHP ve GIA Tekniklerinden Oluşan Bütünleşik Bir Sistem ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
Assessment the Performance of Participation Banks with an Integrated AHP-GRA Technique: The Case of Turkey
Yücel Ayrıçay, Mehmet Özçalıcı, İsmet Bolat
doi: 10.5505/pjess.2017.29290   2017; 4 - 2 | Sayfalar 54 - 69 (164 kere görüntülendi)

12.
Roma ve Venedik Özelinde İtalya’da Turist Vergisi ve Türkiye’de Uygulanması
Tourist Tax in Rome and Venice in Italy and its Application in Turkey
Ahmet Güler
doi: 10.5505/pjess.2017.69885   2017; 4 - 1 | Sayfalar 18 - 25 (160 kere görüntülendi)

13.
Mikro destinasyon pazarlamasında bilgi teknolojilerinin rolü: 4-5 yıldızlı otellerde bir uygulama
The role of information technologies in micro destination marketing: an application in 4-5 star hotels
Osman Ünüvar, Mete Sezgin, Mürsel Kaya
doi: 10.5505/pjess.2017.92400   2017; 4 - 2 | Sayfalar 1 - 14 (148 kere görüntülendi)