Pamukkale J Eua Soc Stu: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Mikro destinasyon pazarlamasında bilgi teknolojilerinin rolü: 4-5 yıldızlı otellerde bir uygulama
The role of information technologies in micro destination marketing: an application in 4-5 star hotels
Osman Ünüvar, Mete Sezgin, Mürsel Kaya
doi: 10.5505/pjess.2017.92400  Sayfalar 1 - 14 (148 kere görüntülendi)

2.
Karadeniz ekonomik işbirliği üye ülkelerine ilişkin etkinlik analizi: TOPSIS, ARAS ve MOORA yöntemleriyle bir uygulama
An activity analysis on the black sea economic cooperation member countries: an application with TOPSIS, ARAS and MOORA methods
Ayşe Genç, Tahsin Avcı, Hakan Sevgin
doi: 10.5505/pjess.2017.07269  Sayfalar 15 - 40 (192 kere görüntülendi)

3.
Sevimlilik Boyutlarının Derecelendirilmesi ve Sevimliliğin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Ambalaj Tasarımı Üzerine Keşifsel Bir Araştırma
Ranking Dimension of Cuteness and The Influence of Cuteness on Purchasing Behaviours: An Exploratory Research on Packaging Desing
Deniz Ünal Adıgüzel, Emel Sarıtaş, Süleyman Barutçu
doi: 10.5505/pjess.2017.03521  Sayfalar 41 - 53 (186 kere görüntülendi)

4.
Katılım Bankalarının Performanslarının AHP ve GIA Tekniklerinden Oluşan Bütünleşik Bir Sistem ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
Assessment the Performance of Participation Banks with an Integrated AHP-GRA Technique: The Case of Turkey
Yücel Ayrıçay, Mehmet Özçalıcı, İsmet Bolat
doi: 10.5505/pjess.2017.29290  Sayfalar 54 - 69 (164 kere görüntülendi)